Tủ nấu cơm công nghiệp

10,700,000

Kích thước: 660x760x1100 mm

Công suất: 8Kw/h

Phạm vi sử dụng 100 suất ăn

Lượng gạo: 20 kg /45 phút

Lượng mỳ: 20 kg/30 phút

Sản phẩm thịt: 35 kg/30 phút

Nhà sản xuất: Trường Linh Việt Nam